درگذشت همکار عزیز و زحمتکشمان جناب آقای میرزا آزادمهر را تسلیت می گوییم