پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند





news code : 5196  |  event date : Sat Jul 30, 2022  |  item visited : 46
سعید فتوحی شهردار خرم آباد ظهر جمعه با حضور در آیین عبادی سیاسی نماز جمعه با شرکت در این فریضه الهی ضمن دیدار چهره به چهره در طرح شمیم خدمت پای صحبت نمازگزاران نشست و به درخواست ها و مشکلات آنها ر ...
news code : 5195  |  event date : Sat Jun 25, 2022  |  item visited : 348
شهردار خرم آباد از مصوبه ستاد تأمین استان مبنی بر ممنوعیت هر گونه معامله در زمین پادگان ۰۷ خبر داد.
news code : 5194  |  event date : Sun Jun 19, 2022  |  item visited : 334
اصلاح هندسی میدان باستان به دلیل حجم تصادفات بالا اجرایی شد
news code : 5186  |  event date : Mon Apr 11, 2022  |  item visited : 334
استقبال شهردار خرم آباد ،رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر ،ورزشکاران و جمعی از مردم  از قهرمان آسیا وکاندیدای مستر المپیا آقای «وحید بادپی»    
Page1of27123456...27.Next.GO

5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0