معاون عمرانی استاندار: شهرداری خرم آباد در نمایشگاه هفته فرهنگی لرستان خوش درخشید.

محمد اصلانی در آیین افتتاحیه نمایشگاه دستاوردهای شورا و شهرداری خرم آباد :خوشبختانه همدلی و مودت موجود میان شورای شهر و شهرداری باعث شکل گیری اقدامات مثبت و کارهای بزرگ شده است.

وی افزود: برای او لین بار یک طرح عظیم 200 میلیارد تومانی برای اجرای چند تقاطع غیر همسطح در شورای اسلامی شهر خرم آباد تصویب شده که در هیچ دوره ای سابقه نداشته است.

اصلانی خاطرنشان کرد: ما به عنوان یک شهروند به جای اینکه همیشه مدیریت شهری را زیر سوال ببریم بابد گاهی خودمان را زیر سوال ببریم.

معاون عمرانی استاندار تصریح کرد: شهرداری نهادی است که با اتکا به درآمدهای عمومی اداره می شود و ما باید حق شهروندی خود را بپردازیم.

وی در پایان گفت: باید فرهنگ شهروندی را بیاموزیم و نسبت به مسائل شهری بی تفاوت نباشیم. متاسفانه ما به جای اینکه در امور شهری مشارکت کنیم خودمان با كارهای اشتباهی مانند ریختن زباله برای شهرداری ایجاد مشکل می کنیم.