مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک برای خرم‌آباد یک طرح ملی است

مدیر پروژه مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک شهر خرم‌آباد گفت: این طرح برای مرکز لرستان یک طرح ملی محسوب می‌شود.

«سامان مشاق‌زاده فرد» در جلسه مطالعات طرح جامع حمل و نقل و ترافیک خرم‌آباد، ایجاد ابزاری قوی برای بررسی گزینه‌های مختلف قبل از اجرا، جایگزینی راهکارهای صرفاً کارشناسی با راه کارهای حاصل از مطالعات، ایجاد ابزاری قوی برای مسوولین شهر به منظور ارائه مستند نظرات خود، امکان بررسی مسائل مرتبط شهر به صورت همزمان، توانمند شدن در جهت ارائه راهکارهای مدیریتی و کم هزینه و ایجاد افقی روشن برای مطالعات بعدی را از جمله اهداف مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک شهر خرم‌آباد برشمرد.

وی از آمارگیری به عنوان اصلی‌ترین کار مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک خرم‌آباد یاد کرد و افزود: سخت‌ترین آمارگیری از نوع ODهست که در این طرح صورت می‌گیرد و بر همین اساس بدون کمک دستگاه‌های اجرایی مرتبط راه به جایی نخواهیم برد.

مدیر پروژه مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک شهر خرم‌آباد، نقش دانش‌آموزان در جمع‌آوری اطلاعات را پررنگ توصیف کرد.

«مشاق‌زاده فرد» ادامه داد: بر همین اساس دانش‌آموزان برای پر کردن فرم مورد نظر به کمک و همکاری والدین خود نیازمند هستند که در این راستا مدیریت شهری و آموزش و پرورش لرستان باید برای شفاف سازی اذهان عمومی اطلاع رسانی کنند.

وی تأکید کرد: در پرسش‌نامه‌ها به هیچ‌وجه اطلاعات محرمانه و شخصی افراد اخذ نمی‌شود.

مدیر پروژه مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک شهر خرم‌آباد، برنامه زمانی برای کل پروژه را 18ماه اعلام کرد و گفت: طی این مدت باید بررسی مقدماتی، جمع‌آوری اطلاعات، تحلیل وضع موجود و مدل‌سازی، ارائه راهکارهای پیشنهادی و آموزش کارکنان و انتقال فن‌آوری صورت گیرد.

«مشاق‌زاده‌ فرد» از مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک برای خرم‌آباد به عنوان یک طرح ملی نام برد و اذعان داشت: اجرای این طرح در اردیبهشت ماه سال‌جاری امکان‌پذیر است.