مدیر عامل جدید سازمان خدمات موتوری معرفی شد

به گزارش  روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری خرم آباد، طی حکمی از سوی شهردار خرم آباد، فرشید خدامرادی به عنوان مدیرعامل سازمان خدمات موتوری شهرداری خرم آباد منصوب و طی مراسمی با حضور معاون خدمات شهری شهرداری معرفی شد.

همچنین از خدمات آقای توکل میردریکوند در طول مدت خدمت در این سازمان تقدیر به عمل آمد.

گفتنی است آقای توکل میردریکوند به افتخار بازنشستگی نایل آمدند.