ضرورت همکاری شرکت‌های خدما‌ت رسان با مشاور طرح ترافیک خرم‌آباد

دبیرشورای ترافیک لرستان بر همکاری شرکت‌های خدمات رسان از جمله آب، برق، گاز و مخابرات با مشاور طرح جامع حمل‌ونقل‌و ترافیک خرم‌‌آباد تأکید کرد..

«حمید کشاورز» در جلسه مطالعات طرح جامع حمل و نقل و ترافیک خرم‌آباد گفت: در مطالعات جامع حمل‌ونقل‌و ترافیک خرم‌‌آباد هر چقدر آمار دقیق‌تر باشد، نتایج بهتری کسب خواهیم کرد.

وی بیان داشت: اجرای طرح جامع حمل‌ونقل و ترافیک خرم‌آباد، یک گام به جلو برای دانشجویان علمی‌-کاربردی شهرداری مرکز لرستان است.

دبیر شورای ترافیک لرستان از شهردار خرم‌آباد به دلیل اهمیت دادن به طرح جامع حمل و نقل و ترافیک مرکز استان، قدردانی کرد و افزود: خرم‌آباد تنها شهر در کشور است که طرح‌های توسعه شهری و ترافیک آن یکی شده است که این امر همکاری بین مشاوران را می‌طلبد.

«کشاورز» در پایان سخنان خود بر همکاری شرکت‌های خدمات رسان از جمله آب، برق، گاز و مخابرات با مشاور طرح جامع حمل‌ونقل‌و ترافیک خرم‌‌آباد تأکید کرد.