شهردار خرم آباد دردیدار با فعالان انجمنهای مردم نهاد

شهردار خرم آباد دردیدار با فعالان انجمنهای مردم نهاد خبر داد: آغاز نهضت عمرانی در خرم آباد