شهردار خرم آباد خبر داد: آغاز پروژه ساخت پلهای خرم رود

شهردار خرم آباد در گفتگو با شهرداری نیوز از آغاز پروژه ساخت دو دهنه پل بر روی رودخانه خرم رود خبر داد

◽️وی با اشاره به معایب و خطرات پلهای موقت خرم رود خاطرنشان کرد: یک دستگاه از پلهای مذکور در محدوده پایین تر از پل صفوی و دیگری در محل پل موقت پایین تر از پل انقلاب احداث خواهند گردید

◽️دکتر رشیدی پلهای دوگانه خرم رود را از ضرورتهای حوزه شهری خرم آباد عنوان کرد و افزود:
عرض پل محدوده انقلاب ۳۶ متر و طول آن ۴۰ متر و عرض و طول پل دیگر نیز ۲۸ و ۳۹ متر بوده و اعتبار اولیه آنها به ترتیب ۴۸ و ۴۱ میلیارد ریال می باشد و طبق پیش بینی ها پلهای مذکور تا پایان سال به بهره برداری خواهند رسید

◽️وی در پایان خاطرنشان کرد:
شهرداری خرم آباد در راستای حل گره های ترافیکی و ساماندهی عبور و مرور و معابر برنامه های متعددی را در دستور کار دارد که به تدریج عملیاتی خواهند گردید
@shahrdarinews