بعدازظهر امروز جمعه و به ریاست شهردار خرم آباد برگزار شد: اولین نشست هیات عالی سرمایه گذاری شهرداری خرم آباد

بعدازظهر امروز جمعه و به ریاست شهردار خرم آباد برگزار شد:
اولین نشست هیات عالی سرمایه گذاری شهرداری خرم آباد

▫️بعد از ظهر امروز جمعه ۱۶ آبان ماه اولین نشست هیات عالی سرمایه گذاری شهرداری خرم آباد به ریاست وحید رشیدی شهردار خرم آباد و با حضور مدیر سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی و همچنین مدیر امور مالی شهرداری خرم آباد برگزار گردید

▫️تعیین اولویتهای سرمایه گذاری در شهرداری خرم آباد و بررسی در خواستهای سرمایه گذاران در بخش های مختلف از جمله اقدامات انجام شده در نشست مذکور بود

▫️#شهردار خرم آباد در این نشست ضمن تاکید بر لزوم جذب سرمایه گذاران در حوزه های مختلف فعالیتهای شهرداری گفت : با وجود مشکلات مالی شهرداری و لزوم انجام اقدامات متعدد در بخشهای گوناگون حوزه شهری ، سپردن امور مختلف به بخش خصوصی معتمد و ماهر می تواند اقدامی سودمند و راهگشا باشد

▫️دکتر #رشیدی افزود: باید طوری عمل کنیم که سرمایه گذاران بومی مقیم خارج از استان و نیز سایر سرمایه گذاران به سمت پروژه های شهری خرم آباد متمایل شوند ، امری که می تواند متضمن برکات زیادی برای شهرمان باشد

▫️ #سعید_فتوحی مدیر سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری خرم آباد نیز در این نشست با ارائه گزارشی از اقدامات این مدیریت در جهت رونق سرمایه گذاری در حوزه شهری از ایجاد زمینه های لازم جهت حضور سرمایه گذاران و نیز اعلام آمادگی چندین سرمایه گذار بومی و غیر بومی جهت حضور در پروژه های شهری خرم آباد و همچنین انجام پروژه های جدید به مقتضای نیازهای حوزه شهری خبر داد

▫️قابل ذکر است که اداره سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری خرم اباد اخیرا به ابتکار شهردار خرم آباد و در جهت رونق سرمایه گذاری در حوزه شهری خرم آباد تاسیس شد

کانال تلگرام
@shahrdarinews